Oferta

Prowadząc księgowość u nas masz pewność, że nie płacisz za puste pozycje zaksięgowanych dokumentów, ale za profesjonalnie opracowaną informację o stanie finansów swojej firmy. W standardzie każdemu klientowi zapewniamy prowadzenie spraw księgowych w wymagany prawem sposób, jednak celem istnienia naszej firmy jest to aby każdy nasz klient otrzymał zrozumiałą, terminową i przydatną informację do podejmowania właściwych decyzji.

 

Szczegółową ofertę usług prezentujemy poniżej.

 

Usługi księgowe.

a)    prowadzenie ksiąg rachunkowych wg dwóch głównych obowiązujących standardów – PSR (Polskie Standardy Rachunkowości) i MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)

b)    sporządzanie i rozliczanie deklaracji VAT (podatek od towarów i usług)

c)    sporządzanie i rozliczanie deklaracji CIT (podatek dochodowy od osób prawnych)

d)    prowadzenie KPiR (książki przychodów i rozchodów)

e)    sporządzanie i rozliczanie deklaracji PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych)

f)     sporządzanie i rozliczanie deklaracji PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)

g)    rozliczanie pozostałych form opodatkowania – karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatek tonażowy

h)    prowadzenie magazynu

i)      obsługa podmiotów z dotacją Unii Europejskiej

j)     sporządzanie sprawozdań finansowych

k)    sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS

l)      obsługa audytów prowadzonych przez biegłych rewidentów i innych podmiotów

m)  obsługa kontroli skarbowych

n)    prowadzenie konsultacji księgowych

o)    przygotowywanie potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty

p)    przygotowywanie przelewów do akceptacji w systemach bankowości elektronicznej

q)    wyprowadzanie zaległości księgowo – podatkowych

 

Usługi kadrowo – płacowe.

a)    wyliczanie zmiennych i stałych składników wynagrodzeń – listy płac

b)    wyliczanie zobowiązań budżetowych dla ZUS i US związanych z wynagrodzeniami (ZUS 51, 52, 53; PIT-4, 8, 11; deklaracje IFT)

c)    obsługa rozliczeń z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

d)    obsługa nowych etatów i umów cywilnoprawnych

e)    przygotowywanie zaświadczeń

f)     prowadzenie administracji kadrowej

g)    prowadzenie teczek osobowych,

h)    obsługa BHP,

i)      kontrolowanie terminów badań lekarskich i ilości dni urlopu,

j)     sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych

 

Dostarczanie informacji zarządczej.

Informacja zarządcza dostarczana jest za pośrednictwem stworzonej platformy internetowej. Dzięki temu narzędziu jest ona dostępna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – w ten sposób możliwe było odwrócenie procesu uzyskiwania informacji – klient nie czeka na nią, gdyż ona czeka już na niego. Do zakresu dostarczanych informacji zarządczych należą m.in.:

a)    sporządzanie wstępnej informacji zarządczej – podanie wartości zobowiązań publiczno – prawnych (VAT, CIT, PIT, ZUS itp.)

b)    prezentacja aktualnego rachunku wyników i bilansu dla spółek prowadzących księgi rachunkowe

c)    prezentacja aktualnego wyniku podatkowego i bilansu dla firm prowadzących książki przychodów i rozchodów

d)    prezentacja obliczonego rachunku przepływów pieniężnych

e)    prezentacja indywidualnie sporządzonych raportów zarządczych – korporacyjnych, skonsolidowanych, itp.

f)     przedstawienie porównania aktualnych wyników spółki z wielkościami ustalonymi w budżecie

g)    poza informacjami zamieszczonymi na platformie internetowej, są one przedstawiane również na organizowanych spotkaniach cyklicznych z klientami

 

Usługi profesjonalne.

a)    obsługa start-up (obsługa spółek nowo założonych) – pomoc w rejestracji, wypełnienie formalności urzędowych, pomoc w wyborze formy opodatkowania, rejestracja VAT, itp.

b)    konsultacje prawno – podatkowe i kadrowo – płacowe

c)    przeprowadzanie audytu biznesowego – możliwości i form jego realizacji, przewidywanych wyników, zakres ryzyka itp.

d)    reprezentacja klienta przed urzędami (US, ZUS, PIP, GUS, komornik, itp.)

e)    obsługa likwidacji i upadłości spółek

f)     rozliczanie dotacji UE

g)    rozliczanie projektów POKL i POIG, ewaluacja i koordynacja kosztów projektowych

h)    obsługa z zakresu czynności związanych z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

i)      opracowywanie wniosków kredytowych

 

Usługi dostarczane na platformie internetowej.

a)    archiwizacja dokumentów na bezpiecznej i certyfikowanej stronie internetowej

b)    prezentowanie aktualności podatkowych i informacji skierowanych bezpośrednio do klienta

c)    możliwość przechowywania dokumentów, wzorów i innych plików przez klientów

d)    wystawianie faktur sprzedaży

 

Usługi administracyjne.

a)    odbiór osobisty dokumentów lub przez kuriera

b)    przygotowywanie not korygujących

c)    skanowanie dokumentów

d)    archiwizacja dokumentów

e)    wirtualne biuro (adres w bardzo prestiżowym miejscu Warszawy)

f)     obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.