Aktualności

Nowa stawka opodatkowania 9%, unormowanie obrotu kryptowalutami już od 1 stycznia 2019r.

Z uwagi na to że temat kryptowalut może być interesujący, a na pewno interesującym jest możliwość obniżenia opodatkowania dochodu do 9%, cenną informacją będzie że fiskus pracuje nad regulacjami które unormują opodatkowanie tzw. kryptowalut (np. bitcoin) oraz nową stawką opodatkowania. Przychód z tego tytułu będzie tratowany jako przychody z kapitałów pieniężnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ze stawką 19% oraz jako dochód z zysków kapitałowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ze stawką 9 lub 19%.

 

Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. Obecnie resort finansów wycofuje się również z zapowiedzi, że operacje na kryptowalutach powinny podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jak dotąd nie jest znane stanowisko jak będzie należało dokumentować powstanie kosztu w tym zakresie i jaką ewentualną wartość dowodową dla fiskusa będą miały wyciągi z kont na giełdach kryptowalut.

 

Nowe zasady będą prawdopodobnie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

 

Sama definicja kryptowalut została zawarta w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 13 lipca 2018r. (piątek 13stego :) ). Kryptowaluty wg tej ustawy to „cyfrowe formy odwzorowania wartości”, muszą one spełniać warunek wymienialności na prawne środki płatnicze. Pieniądz wirtualny może być przechowywany, przeniesiony lub „być przedmiotem handlu elektronicznego”.

 

W związku z możliwym korzystnym opodatkowaniem każdych dochodów (nie tylko kryptowaluty) w wysokości 9% wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zalecam podjęcie tego tematu do końca września 2018r. tak aby zagwarantować sobie prawdopodobną możliwość opodatkowania wg tej niskiej stopy procentowej już od 1 stycznia 2019 r.

 

Zachęcam do kontaktu w celu rozwinięcia tego tematu.

 

 

Sprzedaż samochodu wcześniej przyjętego z majątku prywatnego po 1 kwietnia 2014 roku.

 

Wraz ze zmianami związanymi w nowelizacji ustawy o VAT w 2014 roku, wprowadzono również szereg zmian dotyczących używania samochodów osobowych w firmie. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone od 1 kwietnia 2014r.

 

Jedną z istotniejszych kwestii jest w tym wypadku całkowite zniesienie możliwości sprzedaży samochodu osobowego bez opodatkowania VAT – z tzw. stawką „zw”, jest ona obecnie możliwa do zastosowania tylko w przypadku gdy przedsiębiorca świadczy tylko usługi zwolnione z VAT, np. lekarz. Wcześniej przepisy pozwalały na sprzedaż takiego samochodu ze stawką „zw” w szczególnych przypadkach, m.in. gdy przy zakupie takiego samochodu nie odliczono w ogóle VATu. Były to także sytuacje, gdy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przyjął jako składnik środków trwałych prywatny samochód. Co powinien zrobić teraz? Czy sprzeda samochód tylko i wyłącznie z 23% VATem? Czy każdy w takiej sytuacji, gdy przegapił dzień niekorzystnej zmiany przepisów straci przy sprzedaży takiego samochodu?

 

Obecnie przy odrobinie cierpliwości możemy uniknąć powstałych już niekorzystnych zapisów w ustawie. Kluczem do sukcesu okaże się posiadanie zaufanej osoby w najbliższej rodzinie, wtedy nie będziemy musieli odprowadzić zarówno podatku VAT jak również unikniemy opodatkowania podatkiem PIT.

 

Po pierwsze należy przekazać samochód, w przypadku którego przy zakupie nie odliczono w ogóle VATu, z DG na własne potrzeby (do majątku prywatnego) – w taki sposób unikamy VATu, ale zostaje 6 lat „pauzy” na jego sprzedaż bez podatku dochodowego. Trzeba też pamiętać, że jeśli samochód jest jeszcze amortyzowany, to po jego wycofaniu musimy zawiesić amortyzację, a niezamortyzowana część nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu.

 

Co zrobić aby nie czekać aż 6 lat na sprzedaż samochodu bez potrzeby odprowadzania podatku PIT? W takim przypadku można przekazać (pisemną) umową darowizny samochód na najbliższą rodzinę (I grupa podatkowa byłaby zwolniona z podatku – małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym, macocha). Obdarowany przerejestrowuje później auto na siebie, składa druk SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od momentu obdarowania (żeby uniknąć podatku jeśli wartość darowizny jest wyższa niż 9.637zł) i staje się nowym właścicielem. Po upływie 6 miesięcy od daty obdarowania obdarowany może sprzedać samochód bez tzw. podatku od tzw. „wzbogacenia się”.

 

Cała procedura trwa ponad 6 miesięcy, a jej kosztami będą głównie koszty przerejestrowania samochodu (jeśli wykorzystamy te same tablice rejestracyjne to będzie to ok. 80 zł), no i trzeba mieć oczywiście wytypowaną osobę do obdarowania z najbliższej rodziny.